Tlf.35 12 12 99

Få professionel rådgivning af vores dygtige konsulenter
Anders Holst Bodin

Foredrag om viden, håb og handlekraft

Anders Holst Bodin

Ph.d. og klimaforfatter

Uforpligtende forespørgsel på Anders Holst Bodin

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
About icon

Om Anders

Lecture icon

Foredrag

References icon

Referencer

Books icon

Bøger

Anders Holst Bodin er efterspurgt foredragsholder inden for emner som klima, FN’s verdensmål og bæredygtige fremtidsvisioner. Foredragene inddrager både klimavidenskab, filosofiske betragtninger og personlige historier, så emnerne bliver levende, engagerende og vedkommende.

Anders er ph.d. i fysik og har forsket i bæredygtig energiteknologi på DTU og Stanford University’s nationallaboratorium SLAC. Sideløbende har han forfulgt en musikalsk passion, studeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og i mesterlære hos forfatter, musiker og foredragsholder Peter Bastian.

Anders er forfatter til den anmelderroste bog “Klimakrisens Rødder”, som i bibliotekernes lektørudtalelse blev beskrevet som “Den bedste bog jeg har læst om klimakrisen. Et fremragende og suverænt formidlet mix af videnskab, filosofi og et løsningsorienteret bud på håndteringen af klimakrisen.”

Anders stiftede i 2020 Rethos Academy for at udbrede kompetencer til klimahandling gennem foredrag, workshops og kurser. Rethos Academy arbejder blandt andet sammen med Danmarks grønne tænketank CONCITO om uddannelsesprojektet Klimaakademiet.

Anders har omfattende formidlingserfaring og kan ramme alt fra virksomhedsledere til studerende. Foredragene tilpasses altid til publikumsgruppen, og emnerne kan vinkles i samarbejde med arrangøren. Nedenfor kan du læse om fem foredrag som inspiration.

Se foredrag med Anders Holst Bodin
Anders Holst Bodin foredrag

Klimakrisen - fra viden til handling

Dette foredrag er på én gang et crash course i klimavidenskab og en inspiration til, hvordan vi som samfund kan skabe effektiv klimahandling.

Deltagere vil blandt andet få
• De allervigtigste klimafakta formidlet inspirerende og tilgængeligt.
• Overblik over de tre vigtigste former for klimahandling.
• Motivation til at arbejde med klimakrisen som studerende eller professionel.
Foredraget er egnet som inspirerende pep-talk for medarbejdergrupper eller studerende, som skal arbejde med klima, bæredygtighed eller FN’s verdensmål.

Anders Holst Bodin foredrag

Fremtidens bæredygtige samfund

Dette foredrag giver pejlemærker til at navigere mod fremtidens bæredygtige samfund. Der er fokus på positive fremtidsvisioner og langsigtede principper for at skabe klimaløsninger, der spiller sammen med demokrati og menneskelig trivsel.

Deltagere vil blandt andet opnå
• Inspiration til at arbejde med bæredygtighed på et strategisk niveau.
• Overblik over de makrotrends, som vil transformere vores samfund.
• Simple og effektive tilgange til at forstå de egentlige årsager til klimakrisen.
Foredraget er egnet som keynote på konferencer eller lignende, hvor deltagerne skal løfte blikket mod de større linjer i bæredygtighedsdagsordenen.

Anders Holst Bodin foredrag

Klima i klasseværelset

Dette foredrag henvender sig til uddannelsesinstitutioner, som ønsker at arbejde med klima. Vores nye teoretiske model ”Klimatrekanten” introduceres som værktøj til tværfaglig undervisning, og der udforskes dilemmaer ved at navigere mellem fakta og normer ved svære emner som klimakrisen.

Deltagerne vil blandt andet få
• Motivation til at arbejde med klima, bæredygtighed og FN’s verdensmål.
• Introduktion til ”Klimatrekanten” som værktøj til at skabe sammenhæng mellem fagligheder.
• Inspiration til at bruge klimakrisens dilemmaer konstruktivt i undervisningen.
Foredraget er egnet som inspiration til lærerkollegier på skoler eller gymnasier og på seminarer for professionelle, som arbejder med bæredygtighed i uddannelsessystemet.

Anders Holst Bodin foredrag

Den indre omstilling

Dette foredrag undersøger ”indersiden af klimakrisen” fra et filosofisk og kulturelt perspektiv. Her handler det om at forstå, hvilke tankesæt der står i vejen for seriøs klimahandling og opstille nye idealer for blomstrende og bæredygtige menneskeliv.

Foredraget fordrer blandt andet til refleksioner over
• Hvordan vi kan forestille os at leve gode liv i samspil med naturen.
• Hvordan dannelse kan spille en central rolle for seriøs klimahandling.
• Hvordan der kan skabes bæredygtig trivsel gennem ”kulturel vækst”.
Foredraget er egnet til at anspore dybere refleksioner over den grønne omstilling på fx højskoler, festivaller eller kirker.

Anders Holst Bodin foredrag

Håb i klimakrisens tidsalder

Dette foredrag dykker ned i de eksistentielle dimensioner af klimakampen. Foredraget konfronterer både dommedagsprofetier og jubeloptimisme og peger frem mod et modent håb, som både kan favne lys og mørke.

Deltagerne vil blandt andet få
• Et videnskabeligt overblik over, hvor galt det egentlig står med klimasituationen.
• Inspiration til at anskue klimakrisen som ”optimistisk realist”.
• Eksistentielle refleksioner over, hvordan vi kan håndtere håbløshed i relation til klimakrisen.
Foredraget er egnet til at anspore dybere refleksioner over den grønne omstilling på fx højskoler, festivaller eller kirker.

Referencer

Anders Holst Bodin havde sat sig godt ind i målgruppen. Han var tydelig og let at forstå. Puplikum var meget begejstret, og det var bestemt en fordel, at han havde forståelse for det vigtige ved fællessang! Jeg kan stærkt anbefale Anders Holst Bodin til andre.

Bente Voorma

Aktivitetscenter Fredenshjem

Alle gik hjem fra foredraget med fornyet håb og inspiration til handling.

Mie Holbech Gustavsen og Iris Kring-Olin

Hvidovre Kommune

Anders Holst Bodin er fantastisk god til at sætte simple ord på komplekse ting, der ellers tit kan være vanskelige at forklare. Han er en levende fortæller, og han er godt inde i sit stof. Anders’ foredrag er derfor fulde af gode pointer og meget tankevækkende. Desuden formår han at sprede godt humør, selvom emnet er gravalvorligt.

Lene Andersen

Fremtidsforsker Lene Andersen

Anders har en meget levende og veloplagt måde at holde foredrag på. Vi var rigtig glade for hans besøg i Merkur Andelskasse, hvor han på en ligefrem og enkel måde anskueliggjorde udfordringerne vi står overfor i klimakrisens tidsalder.

Kirsten Arup, projektmedarbejder og værdikoordinator

Merkur Andelskasse

Fremragende foredrag om mange aspekter af klimakrisen fremført med stor professionalisme. “Spot on” til målgruppen på Efterslægten!

Anne Frausing, Rektor

HF-centret Efterslægten

Klimakrisens rødder - Et spadestik dybere i kampen for klimaet

Den bedste bog jeg har læst om klimakrisen. Et fremragende og suverænt formidlet mix af videnskab, filosofi og et løsningsorienteret bud på håndteringen af klimakrisen.” – Dansk Bibliotekscenter
“I den sympatisk motiverede ambition om at forene naturvidenskabens og humanismens sprog mærker man tydeligt åndsfællesskabet med Bodins afdøde læremester, Peter Bastian” – Information

Klimakrisen truer. Alle ved det. Hvorfor handler vi ikke?

Videnskabsfolk advarer om smeltende poler, medierne er fulde af klimadebat, og bekymringen vokser overalt i samfundet. Alligevel går den grønne omstilling alt for langsomt. Klimaet er blevet en folkesag, men reelt bevæger vi os med sneglefart.

Problemet er fundamentalt: Klimakrisen har rod i selve vores måde at leve og tænke på. Den kan ikke afværges med overfladisk symptombehandling – elbiler, vindmøller og genbrugskaffekopper – men må føre til dybere samfundsforandringer. Klimakampen kan kun vindes, hvis moderne teknologi kobles med nye idealer for det lykkelige og meningsfulde menneskeliv.

Klimakrisens rødder er på én gang et videnskabeligt overblik over klimakrisen, en filosofisk analyse af vores kultur, et manifest for et mere meningsfuldt samfund og en guide til, hvad du kan gøre for at komme ind i klimakampen.

Anders Holst Bodin (f. 1988) er ph.d. i fysik og har forsket i bæredygtig energiteknologi i Danmark og USA. Desuden spiller han klarinet, har studeret på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og været i mesterlære hos forfatter og musiker Peter Bastian.

Kilde: Forlagsbeskrivelse

Væredygtighed - Indersiden af bæredygtighed

BÆREDYGTIGHED er på dagsordenen over det meste af verden.  Nutidens kriser viser, at vi har indrettet vores samfund og levevis på måder, som belaster klima og natur, bidrager til artudryddelse og ulighed mellem mennesker. FN’s 17 verdensmål sætter en ny retning for den samfundsmæssige og økonomiske udvikling. Men hvad med den menneskelige udvikling? Hvis vi skal lykkes med de ydre forandringer, har vi behov for en indre omstilling.

VÆREDYGTIGHED peger indad og kan beskrives som indersiden af bæredygtighed.  Begrebet væredygtighed åbner for nye perspektiver, nye tilgange til menneskers væren i verden og ikke mindst vores bidrag til den nødvendige omstilling til en bæredygtig verden.  Væredygtighed er et nyt begreb og er som sådan ikke fasttømret eller fastlåst. I denne bog giver en række indsigtsfulde personer netop deres bud på væredygtighed ud fra deres faglige og personlige ståsted. Og vi kommer vidt omkring – fra meditation og natursyn, til digital dannelse og kvantefysik.  Bogen kan læses fra ende til anden, eller du kan gå til den som et puslespil af emner, du selv sammensætter. Håbet er, at du finder netop de emner og perspektiver, som inspirerer dig til at skabe din egen forståelse og brug af begrebet væredygtighed.

Bogens tekster er skrevet af: Jacob Aremark, P.C. Asmussen, Anders Holst Bodin, Stine Clasen, Rasmus Ejrnæs, Hans Fink, Jeppe D. Graugaard, Camilla Gregersen, Finn Thorbjørn Hansen, Nina Tofte Hansen, Steen Hildebrandt, Christina Baluna Hostrup, Lars Josephsen, Ole Fogh Kirkeby, Gull-Maja La Cour, Preben Mejer, Steen Møller, Holger Bech Nielsen, Anne Marie Pahuus, Katherine Richardson, Shadman Salih, Freja Schaumburg-Müller Pallesen, Laura Storm

Forespørg på Anders Holst Bodin

Send os nemt en forespørgsel. Du får lynhurtigt svar på eksempelvis pris og dato.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Eller ring til os på

Tlf: 35 12 12 99